تبلیغات در سایت

برای قرار دادن تبلیغات خود در سایت ، چند راه وجود دارد:

1-از قسمت تبلیغات در پروفایل کاربران

2-از قسمت لینک های تبلیغاتی

3-از قسمت تصاویر و بنرهای تبلیغاتی

4-از قسمت تبلیغات کلیکی

استفاده نمایید تا با توجه به نیاز شما، تبلیغات تان در مکان های مختلف سایت نمایش داده شود.