تنها چیزی که میتوان از زندگی آموخت
تنها یک کلمه است
میگذرد...........
3 امتیاز + / 0 امتیاز -
3
· 1398/06/02 - 17:00
پیوست عکس:
images
دیدگاه
m-m

عالیه

11 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 39 دقیقه قبل
mmm

میگذرد ولی به سختی... {-202-}

11 ماه و 15 روز و 6 ساعت و 57 دقیقه قبل