آبروی حسین به کهکشان می ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد
2 امتیاز + / 0 امتیاز -
2
· 1398/06/10 - 10:52