دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم

بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامان حسین اگر نگیرم چه کنم
1 امتیاز + / 0 امتیاز -
1
· 1398/06/10 - 10:55
پیوست عکس:
jj-8-2.jpg
jj-8-2.jpg · 400x300px, 15KB